Fugleliv langs kyst og vatn
15.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)