Fugleliv langs kyst og vatn
12.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kråke (Corvus cornix)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)