Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Hordaland)
06.04.2003 Ankomst sivspurv
10.05.2003 Ankomst steinvender
08.04.2004 Ankomst skogsnipe
23.03.2004 Ankomst vintererle