Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Herdlevær (Øygarden, Vestland)
01.05.2004 Ankomst rødstjert
14.03.2004 Ankomst svartstrupe
07.05.2004 Ankomst sivhauk