Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Fedje (Fedje, Vestland)
08.05.2004 Ankomst tornsanger
08.05.2004 Ankomst rødnebbterne
08.05.2004 Ankomst møller