Fenologi på Nordkalotten
22.06.2004
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.06.2004 Blomstring finnmarkspors
04.05.2004 Første observasjon humler
03.05.2004 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
09.06.2004 Første observasjon rødnebbterne
31.05.2004 Første observasjon gjøk
07.05.2004 Første observasjon linerle
31.05.2004 Første observasjon løvsanger
31.05.2004 Første observasjon blåstrupe
08.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
28.05.2004 Utsprunget blad rogn
19.06.2004 Blomstring ballblom
09.06.2004 Blomstring molte
15.06.2004 Blomstring blåbær
18.06.2004 Blomstring skrubbær
03.05.2004 Første bitt stikkemygg