Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.2003
Leirbotn Oppvekstsenter/Avdeling skole
Kvibyelva (Alta, Finnmark)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Skjære (Pica pica)