Når kommer våren?
25.05.1990
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
27.03.1990 Ankomst bjørkefink
02.04.1990 Ankomst rødstrupe
19.04.1990 Ankomst gransanger
21.04.1990 Ankomst måltrost
23.04.1990 Ankomst rødvingetrost
11.04.2002 Ankomst linerle
20.03.1990 Ankomst vipe
25.05.1990 Ankomst gjøk
11.04.1990 Ankomst svarttrost
21.04.1990 Ankomst gråtrost
15.03.1990 Ankomst stær
28.03.1990 Ankomst bokfink