Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2002
Granly skole
Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppdykker (Podiceps cristatus)