Fugleliv langs kyst og vatn
28.08.1990
Hadeland videregående skole/Avdeling Brandbu
Jarenvannet (Gran, Innlandet)
Knoppsvane (Cygnus olor)