Fenologi på Nordkalotten
12.06.2019
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
09.06.2019 Første observasjon løvsanger