Når kommer våren?
04.06.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
04.06.2019 Ankomst taksvale
04.06.2019 Ankomst hagesanger