Når kommer våren?
26.05.2019
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Finnmark)
23.05.2019 Ankomst steinskvett
25.05.2019 Ankomst sivspurv
24.05.2019 Ankomst løvsanger
25.05.2019 Ankomst enkeltbekkasin
25.05.2019 Ankomst dvergfalk
24.05.2019 Ankomst blåstrupe