Når kommer våren?
25.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
22.05.2019 Sang for første gang strandsnipe
22.05.2019 Ankomst strandsnipe