Når kommer våren?
23.05.2019
Per Ole Lunden
Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
22.05.2019 Sang for første gang tårnseiler
23.05.2019 Sang for første gang munk
23.05.2019 Sang for første gang løvsanger