Når kommer våren?
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle