Fugler ved foringsplassen
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kvinand (15)
Stokkand (12)
Toppand (11)
Krikkand (6)
Laksand (4)
Sivspurv (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Sangsvane (2)
Buskskvett (1)