Når kommer våren?
29.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
28.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin