Fugler ved foringsplassen
17.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kvinand (19)
Stokkand (14)
Laksand (9)
Kanadagås (5)
Linerle (5)
Gråmåke (2)
Knoppsvane (2)
Sangsvane (2)
Trane (2)
Fiskemåke (1)