Når kommer våren?
12.04.2019
Jørgen Grefstad
Storstenberget. (Meldal, Sør-Trøndelag)
12.04.2019 Ankomst svarttrost
12.04.2019 Sang for første gang gråhegre
12.04.2019 Ankomst gråhegre