Når kommer våren?
29.03.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
28.03.2019 Sang for første gang tjeld
28.03.2019 Ankomst tjeld