Når kommer våren?
07.02.2019
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
07.02.2019 Sang for første gang sangsvane
07.02.2019 Ankomst sangsvane
07.02.2019 Ankomst grønnspett