Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Jenny Hjertvik
Farstad (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Gulspurv (22)
Kjøttmeis (10)
Bjørkefink (9)
Svarttrost (9)
Bokfink (7)
Blåmeis (6)
Grønnsisik (6)
Gråspurv (5)
Kråke (5)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Rådyr (3)
Svartmeis (3)
Tyrkerdue (3)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Pilfink (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)