Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Ærfugl (6)
Fiskemåke (2)
Havørn (1)
Storskarv (1)