Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kåre Olsen
Brekne (Farsund, Agder)
Gråspurv (25)
Gulspurv (18)
Blåmeis (5)
Bokfink (5)
Kjøttmeis (5)
Kråke (4)
Gråtrost (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Heipiplerke (1)
Rugde (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)