Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Ole A. Langli
Stranda (Moss, Viken)
Pilfink (8)
Grønnfink (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Grønnsisik (4)
Stokkand (4)
Blåmeis (3)
Storskarv (3)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Laksand (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Ærfugl (2)
Alke (1)
Duetrost (1)
Gjerdesmett (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)