Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Ærfugl (20)
Gråmåke (10)
Gråspurv (9)
Kråke (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Elg (3)
Ravn (3)
Svartbak (3)
Havørn (2)
Storskarv (2)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Røyskatt (1)