Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Unni R. Bjerke Gamst
Tromsø, Strandvegen (Tromsø, Troms)
Fjæreplytt (100)
Svartand (12)
Stokkand (8)
Kråke (7)
Havørn (1)
Storskarv (1)