Fugler ved foringsplassen
20.10.2018
Eva Vigerust
bakkeleifhuset (Gloppen, Vestland)
Måltrost (100)
Kanadagås (20)
Kråke (20)
Kjøttmeis (3)
Sandsvale (3)
Blåmeis (1)
Egretthegre (1)
Kongeørn (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)