Fenologi på Nordkalotten
13.06.2018
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
28.05.2018 Første observasjon rødnebbterne
30.05.2018 Utsprunget blad rogn
30.05.2018 Første observasjon gjøk
25.05.2018 Første observasjon blåstrupe
28.05.2018 Bladsprett (musøre) bjørk
16.05.2018: Isfrie vann