Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Odda, Hordaland)
07.05.2018 Ankomst taksvale
19.03.2018 Ankomst svarttrost
10.04.2018 Ankomst svartbak
06.04.2018 Ankomst stær
18.04.2018 Ankomst rødstrupe
12.04.2018 Ankomst ringdue
16.05.2018 Ankomst låvesvale
15.04.2018 Ankomst løvsanger
10.04.2018 Ankomst linerle
07.04.2018 Ankomst kjernebiter
13.04.2018 Voksenstadiet humler
12.04.2018 Blomstring hestehov
13.04.2018 Ankomst gråmåke
06.05.2018 Ankomst gjøk
20.02.2018 Ankomst bokfink
13.04.2018 Ankomst bjørkefink