Når kommer våren?
13.05.2018
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Finnmark)
11.05.2018 Ankomst svarthvit fluesnapper
10.05.2018 Ankomst småspove
10.05.2018 Ankomst rødstjert
11.05.2018 Ankomst heipiplerke
11.05.2018 Ankomst heilo