Fugleobservasjoner
04.05.2018
Jorunn Valle
Verinane (Alver, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Fugler (Aves)
Vipe (Vanellus vanellus)