Når kommer våren?
28.04.2018
Rolf F.Hansen
Gramstølen (Lærdal, Sogn og Fjordane)
28.04.2018 Ankomst sivspurv
28.04.2018 Ankomst ringtrost
27.04.2018 Ankomst linerle
28.04.2018 Ankomst bjørkefink