Når kommer våren?
28.03.2018
Odd Hjorth -Sørensen
Guslandstrand (Larvik, Vestfold og Telemark)
22.03.2018 Ankomst stær
22.03.2018 Ankomst stokkand
22.03.2018 Ankomst sanglerke
22.03.2018 Ankomst kanadagås
22.03.2018 Ankomst gråtrost
22.03.2018 Ankomst grågås
22.03.2018 Ankomst fasan