Når kommer våren?
25.06.2017
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.06.2017 Ankomst ærfugl
27.05.2017 Ankomst tjeld
19.06.2017 Reirbygging storspove
19.06.2017 Ankomst storspove
20.06.2017 Ankomst skjære
19.06.2017 Ankomst siland
19.06.2017 Ankomst rødnebbterne
20.06.2017 Ankomst løvsanger
19.06.2017 Ankomst laksand
27.05.2017 Ankomst heipiplerke
19.06.2017 Ankomst grågås
28.05.2017 Ankomst gjøk