Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms)
20.05.2017 Reirbygging tjeld
16.03.2017 Ankomst tjeld
23.01.2017 Ankomst svartstrupetrost
17.05.2017 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2017 Ankomst snøspurv
12.05.2017 Ankomst sivspurv
09.05.2017 Sang for første gang rødvingetrost
03.05.2017 Ankomst rødvingetrost
15.05.2017 Ankomst rødstilk
24.05.2017 Ankomst rødnebbterne
14.05.2017 Ankomst linerle
09.05.2017 Ankomst jernspurv
20.05.2017 Ankomst heilo
20.05.2017 Reirbygging gråtrost
05.05.2017 Ankomst gråtrost
04.04.2017 Ankomst grågås
03.03.2017 Ankomst grønnsisik
05.04.2017 Ankomst fiskemåke
15.05.2017 Ankomst enkeltbekkasin
26.04.2017 Ankomst bokfink
20.05.2017 Ankomst bjørkefink