Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.03.2016 Ankomst tjeld
15.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2016 Ankomst rødvingetrost
20.05.2016 Ankomst rødnebbterne
13.05.2016 Ankomst ringtrost
23.05.2016 Ankomst ringdue
05.05.2016 Ankomst nøtteskrike
23.05.2016 Ankomst løvsanger
02.05.2016 Ankomst linerle
19.05.2016 Ankomst heilo
01.05.2016 Ankomst gråtrost
15.04.2016 Ankomst grågås
22.05.2016 Ankomst gjøk
04.04.2016 Ankomst fiskemåke
06.05.2016 Ankomst enkeltbekkasin
18.05.2016 Ankomst bjørkefink