Når kommer våren?
20.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
20.05.2017 Sang for første gang sivspurv
20.05.2017 Ankomst sivspurv
20.05.2017 Sang for første gang gjøk
20.05.2017 Blomstring engsyre
20.05.2017 Blomstring engforglemmegei