Når kommer våren?
07.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.05.2017 Ankomst steinskvett
07.05.2017 Blomstring rød jonsokblom
07.05.2017 Sang for første gang ringtrost
07.05.2017 Ankomst heipiplerke