Når kommer våren?
08.04.2017
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
07.04.2017 Ankomst rødvingetrost
07.04.2017 Ankomst måltrost
07.04.2017 Ankomst heipiplerke
07.04.2017 Ankomst gråtrost