Fugler ved foringsplassen
26.03.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (20)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Pilfink (4)
Ringdue (4)
Fiskemåke (3)
Gråspurv (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Sildemåke (2)
Stær (2)
Svarttrost (2)
Tyrkerdue (2)
Gråmåke (1)
Grønlandsmåke (1)
Rødstrupe (1)