Fugleliv langs kyst og vatn
18.05.2016
Rognan ungdomsskole
Fiskvågvannet (Saltdal, Nordland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kråke (Corvus cornix)
Horndykker (Podiceps auritus)