Når kommer våren?
08.05.2016
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
07.05.2016 Ankomst enkeltbekkasin
07.05.2016 Ankomst heipiplerke
07.05.2016 Ankomst linerle
08.05.2016 Ankomst låvesvale
07.05.2016 Ankomst rødstilk
06.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper