Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
OveErdal
Torblå (Ulvik, Vestland)
Gråtrost (40)
Kråke (30)
Stokkand (30)
Skjære (18)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gråspurv (6)
Siland (6)
Bjørkefink (4)
Bokfink (4)
Fiskemåke (4)
Fossekall (4)
Rødstrupe (4)
Kvinand (3)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Vipe (2)
Dvergdykker (1)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)