Når kommer våren?
22.05.2015
Olav Tveiterås
Kongsmarka (Vågan, Nordland)
18.05.2015 Ankomst bjørkefink
13.05.2015 Ankomst fjellvåk
22.05.2015 Ankomst grønnsisik
15.05.2015 Ankomst storlom
20.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper