Når kommer våren?
19.04.2015
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
11.04.2015 Ankomst rødstrupe
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
17.04.2015 Sang for første gang smålom
28.04.2015 Sang for første gang bjørkefink
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
24.04.2015 Første observasjon svartskogsnegl
28.04.2015 Blomstring vårkjærminne