Fugler ved foringsplassen
16.08.2014
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Stær (50)
Gråtrost (30)
Gråspurv (10)
Rødvingetrost (10)
Måltrost (5)
Svarttrost (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Gråhegre (1)
Hvitryggspett (1)
Skjære (1)