Når kommer våren?
19.05.2014
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
19.05.2014 Ankomst hagesanger
19.05.2014 Sang for første gang hagesanger