Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerker / spor og sportegn / diverse

Viser 1 232 til 1 252 av totalt 1 252 spørsmål


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Skadet svale

Hei. På en sykkeltur rundt østensjøvannet i Oslo idag fant vi en skadet svale som satt i en busk rett ved veien. Den har et skadet øye som ser ut til å være ødelagt. Det kom et par blod-dråper ut av øyet, og den satt der på greinen og hvilte. Den reagerte ikke stort når vi tittet nærme på den. Vi forbarmet oss over den og tok den under våre vinger. Var det galt av oss?
Foreløbig har vi den i en liten kasse så den skal få hvile, og med tilgang til vann.

Hvilken sjanse har en svale med ett øye til å overleve? Hva spiser de og hva anbefaler du oss å gjøre? Hilsen Heidi

H. (22.05.2006)

Svalene jakter med øynene og er avhengige av de for et effektivt utbytte. Ta evt. kontakt med din lokale veterinær for å høre om ytterligere pleie.

Frode Falkenberg (23.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

duer

har funnet en due som er blitt angrepet av en annen fugl og den er blitt skadet i den ene vingen. vingen ligger lengre neden enn den "friske" og duen kan ikke fly, men greier å "strekke" på den. han spiser også veldig lite, så jeg er bekymret for om den kommer til å sulte i hjel..:( hva bør men gjøre da som vil ver best for duen?

I. (11.05.2006)

Du må sjekke om vingen er knukket. Hold samtidig på vingeknoken og ved basis av vingen (nærmest kroppen), og se om det er "slark" noen plasser. Om den er knukket må du ta kontakt med veterinær. Siden dua di beveger på vingen kan det tyde på at den er strukket. Da vil fuglen normalt komme seg etter noen dager, såfremt du får gitt den mat og vann.

Frode Falkenberg (12.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

hvorfor

hvorfor komm det fugleinnfluensa

B. (05.05.2006)

Det finnes mange typer fugleinfluensa, akkuart som influensa hos oss mennesker. Den aggressive typen som du sikkert tenker på, H5N1, har sitt utspring i fugler som holdes av mennesker (f.eks. høns og ender). Disse fuglene lever svært tett, og gir gode muligheter for influensaen til å spre seg mellom individene. Under naturlige omstendigheter ville ikke denne typen influensa ha overlevd lenge i naturen, da det tar livet av verten sin for fort.

Frode Falkenberg (12.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

fuglevirus

Hvil småfuglene foesvinne på grun av fugleinfluensa?

K.A. (04.05.2006)

NEI! Hittil har ingen fuglearter blitt rammet av fugleinfluensa så kraftig at de forsvinner helt. Mest negativt rammet visstnok fugleinfluensaen stripegjess på overvintringslokalitet i en nord-kinesisk innsjø for et par år siden.

Roar Solheim (04.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

dvergpapegøyen min

heisann! jeg har en dvergpapegøye som driver å "gulper""spyr" opp frø som han har spist tidligere. jeg lurer på om dette er naturlig da han har gjort det "alltid" eller om han kjeder seg eller rett å slett har en sykdom? han har også i siste tiden plukket seg under vingene slik at han har blødd. er dette fordi han kjeder seg? eler kan han ha midd eller noe? han er 7 år gammel og en slags "blandings dvergpapegøye" mellom rosenhode-dvergpapegøye og etellerannet annet.
håper at dere kan hjelpe meg å finne ut av problemet vårt.

mvh --janne--

N.N (30.04.2006)

Mange fugler gulper opp materiale i føden som er tungt eller ikke fordøyelig. Om det er skallene på frøene som kommer opp, så er det vel naturlig å tro at det er noe som er helt normalt. Ta kontakt med en veterinær for å få svar på spørsmål nummer to. Denne spalten dreier seg stort sett om ville fugler.

Frode Falkenberg (03.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Død fugl

Hei. Sønnen og samboern min var en tur rundt østensjøvannet idag og de fant en død kanadagås. ska man melde fra det med tanke på ev influensa, hvor iså tilfelde?

E. (30.04.2006)

Vannfugl som svaner, gjess og ender som ikke åpenbart er døde pga kollisjon med ledninger, påkjørsler eller andre, mekaniske årsaker, bør rapporteres til Mattilsynet. Dette fordi vannfugler er de mest aktuelle artene som kan rammes av agressiv fugleinfluensa. I Oslo vil nok både Mattilsynet og Veterinærinstituttet være aktuelle kontaktpartnere. Se i telefonkatalogen for numre.

Roar Solheim (01.05.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Skadet villfugl

Jeg var ved Østensjøvannet. Der observerte jeg flere skadete fugler. Hva skjer med en fugl som har brukket foten? Vokser den sammen igjen eller lever den sånn resten av livet?

A.I. (26.04.2006)

Det kommer helt an på bruddet, men mange fugler kan leve med et brukket bein som gror sammen. Selv har jeg flere ganger observert tilsynelatende friske og raske måker med bare et bein.

Frode Falkenberg (27.04.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

en som hjærne vil vite noe om fuleinfluensa????

hvordan får fugler fugleinfluensa???
og hvorfor???

I.V. (18.04.2006)

Ta en titt på Norsk Ornitologisk Forening sin temaside om fugleinfluensa: http://www.birdlife.no/naturforvaltning/fugleinfluensa.php

Frode Falkenberg (18.04.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

skada sangsvane?

Har sett på ei einsleg sangsvane i elveutløpet i kommunen der eg bur. Den har helde seg der i godt over 1 mnd (kanskje 2 mnd.)I dag såg eg den på nært hald. La då merke til at høgre vengen hang ned mot bakken då ho var på land og beita. Er det normalt for ei svane som har mista maken sin å halde seg for seg sjølv. Eller vil den søke større flokkar. I nabokommunen held det seg ein flokk på ca. 20 sangsvaner store delar av vinteren. Bør eg melde frå til nokon om den skada svana? Kan noko bli gjort for ho?

K.R. (04.04.2006)

Fuglen du har sett synes å ha problemer. Det er godt mulig at den har knekt vingen sin. Om bruddet har grodd skjevt og den ikke kan fly nå, tror jeg ikke den vil komme til å fly igjen. Fuglen vil klare seg om den får tilgang til mat. Like utenfor Bergen var det en tilsvarende svane i mange år. Den hadde knekt vingen sin, men overlevde ved et lite vann der den holdt seg både vinter og sommer.

Frode Falkenberg (05.04.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Låvesvaler

En bekjent av meg har i årevis hatt låvesvaler på en gård hun driver i Akershus. Nå lurer hun på hva som vil skje når de kommer tilbake fra Afrika til våren og kan føre med seg mulig smitte fra fugleinfluensa. Mattilsynet har anbefalt at hun stenger innganger med netting for å hindre dem i å fly inn. Dette er vanskelig, bl. a. fordi låven er forbundet med stalldører o. l. Hun synes synd på fuglene og spekulerer på hvilken adferd de da vil vise. Vil de bli desperate og forsøke å trenge seg inn via eventulle hull eller vil de finne andre hekkeplasser på selve huset eller andre steder? Det hører med til historien at også tre gårdskatter og en gris har sine plasser i og ved denne låven og også kan bli rammet ved eventuell fugleinfluensa. Vil netting kunne holde de stakkars svalene ute?

E. (03.03.2006)

Netting vil selvfølgelig holde svalene ute, men jeg ville ikke bekymre meg over svaler i forbindelse med fugleinfluensaen, selv om Mattilsynet skulle hevde noe annet. Dette fordi det ikke er noen rapporter (så langt jeg har kunnet finne) om at spurvefugler smittes av fugleinfluensa. Kontakt mellom dyrene på gården (fugl og katter) med viltlevende vannfugl er nok den viktigste, mulige faren for smitteoverføring, og det er her en bør unngå kontakt.

Roar Solheim (08.03.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Fuglekasser

Går det an og skjekke hvor mange egg,unger og døde unger i fuglekassene når fugleinfluensaen kommer til Norge?????

S. (05.03.2006)

Ja, dette behøver du ikke å være engstelig for! Så vidt jeg kjenner til, så er fugleinfluensa hittil ikke påvist hos spurvefugler eller noen av de fugleartene som vi har som kassehekkere. Sannsynligheten for at så skjer, er derfor så nær opp mot null at du ikke skal engste deg for dette.

Roar Solheim (08.03.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Spørsmål:

Vil noen fuglearter bli uttrydet av fugleinfluensan

L.E. (01.03.2006)

Det kommer nok heldigvis ikke til å skje. Fugleinfluensa er en vanlig forekommende sykdom hos en rekke fuglearter, og spesielt hos andefugl. De er derfor tilpasswet sykdommen. Noen individer kan dø, men de fleste overlever (se på TV-reportasjene der man har funnet døde svaner - det er bare noen få individer som er funnet - de fleste av fuglene er i live i de samme våtmarksområdene!). Det farlige er dersom sykdommen smitter tamme hønsefugler - hos disse er sykdommen dødelig. Sannsynligheten for at fugleinfluensaen smitter fra andefugl til viltlevende hønsefugler som ryper, orrfugl eller storfugl, er nesten lik null, men vi vet egentlig ikke noe om denne muligheten eksisterer og hva som i så fall ville skje.

Frode Falkenberg (04.03.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Mate fugler

Kan man la fuglene spise fra handen hvis man har hansker pa nar fugleinfluensaen kommer til Norge.

N.N (24.02.2006)

Om fugleinfluensaen når Norge bør man ikke ha direkte kontakt med fugler. Det bedre å være på den sikre siden, og heller kaste maten til de på litt avstand.

Frode Falkenberg (28.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Fugleinfulensa

Er det best å stoppe å fore småfuglene nå, pga. fugleinfulensa? Har foret gjennom hele vinteren!

O.J. (17.02.2006)

Nei, du trenger ikke bekymre deg for det. Bare mat i vei som vanlig. Ville spurvefugler har foreløpig ikke blitt påvist med fugleinfluensa. Deres noe enslige liv gjør at det er liten sjanse for at de kan bli smittet, og mye tyder på at de er mer resistente mot viruset enn f.eks. andefugler.

Frode Falkenberg (27.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Villfuglspredning av viruset

Hvilke villfugler er det sansynlig vil bli smittet, og være en smitterisiko.

A.B. (15.02.2006)

Så langt har nesten bare fugler som er tilknyttet vann blitt påvist med fugleinfluensatypen H5N1. Det vil med andre ord for det meste si andefugl så langt, men også skarver har blitt funnet med viruset. En forutsetning for spredningen er at fuglene lever i tette flokker, slik at viruset kan vandre fra vert til vert.

Frode Falkenberg (27.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Fugleinfluensa

Går det an og studere fugler når det er fugleinfluensa i Norge????

S. (18.02.2006)

Ja, det kan du trygt gjøre. Men den forsiktighetsregelen som du bør følge, er ikke å la ender, gjess og svaner spise mat direkte fra hånden din. La dem ta mat fra bakken/vannet. Unngå å ta i fuglenes ekskrementer på bakken der hvor de fores konsentrert (som f. eks. i byparker). Bruk gjerne gummihansker når du renser fuglebrett (det beskytter også mot salmonella, som ikke er uvanlig hos spurvefugl). Ellers kan du observere fugl og henge ut fuglekasser uten å engste deg. Nyt vårens trekkfugler!

Roar Solheim (22.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

undulat

Er det farlig å holde undulat dersom fugleinfluensaen kommer hit? Kan undulaten bli smittet gjennom frukt etc? Vi har nær kontakt med fuglen.

S. (15.02.2006)

Du trenger ikke å bekymre deg for at verken du eller undulaten din skal bli syk. Smitteoverføringen er avhengig av at fuglene er samlet i flokker innenfor et begrenset område.

Frode Falkenberg (15.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Trost

I sommer fant jeg en skadet gråtrost... og jeg tok den med meg hjem. Siden jeg har hatt undulater hadde jeg et bur den kunne være i... jeg fylte buret med sand og gravde etter mark i hagen. Den var sulten og slukte maten med en gang... Jeg tok dette som et positivt tegn. Men fuglen la ikke vekt på den ene foten når den satt på pinnen. Og den ene vingen hang litt. Den spiste bra og jeg lot den være i buret til dagen etter... Den så helt frisk og fin ut når jeg dro til skolen den dagen... Jeg ga den tre feite metemark og dro av gårde. Men da jeg kom hjem lå den på ryggen med hodet vridd bakover i en merkverdig vinkel,mens den vridde seg rundt og rundt i en sirkel. da jeg tok den opp og la den på den riktige siden bare bakset den og vridde seg over på ryggen igjen. Den var andpusten og jeg så at brystet hevet seg og sank fort. jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre så jeg ventet noen minutter... da jeg så til den igjen var det død. Hva tror du kunne sjedd??

H.M. (12.02.2006)

Dette høres ut som en kollisjonsskade med indre skader som blødninger, knekte knokler (beinknokkel?), og annet. Slike skader får fugl vanligvis etter kollisjon med bil, tog el. lignende. Når fugl flyr mot glassruter, får de alt fra lettere hjernerystelser til brukket nakke og umiddelbar død. Selv når du ikke ser ytre tegn til skade på en fugl, kan den ha omfattende indre skader som er dødelige. Det kan derfor være svært vanskelig og frustrerende å forsøke å berge skadde fugler dersom du ikke kan få hjelp til å vurdere skadene av en dyktig veterinær eller en ornitolog som har erfaring med skadde fugler.

Roar Solheim (13.02.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Solsikkefrø og kadmium

Hei.
Mattilsynet har informert om høyt innhold av kadmium i solsikkefrø, og gitt råd om begrenset inntak av solsikkefrø for mennesker. Er det høye kadmiuminnholdet noe som vi bør ta hensyn til ved mating av fugl? På forhånd takk for svar.

V. (10.01.2006)

Kadmium er verken bra for fugler eller mennesker. Jeg er ikke sikker på hvilke verdier solsikkefrøene som har blitt undersøkt har fått, eller hva terskelverdiene for fugler er. Ta kontakt med mattilsynet for et mer konkret svar. Adressa til deres nettside er: http://www.mattilsynet.no/

Frode Falkenberg (19.01.2006)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Fuglen er nå ok:)

Ville bare medele dere om at fuglen nå er kommet seg 100%. Jeg slapp den ut isted. Den fløy avgårde så fint så:)

B.M.O. (08.12.2005)

Veldig bra! Det er alltid godt å høre at slike hendelser kan ha en god utgang! Ha en god jul!

Frode Falkenberg (09.12.2005)


Permanent lenke
#Sykdom og skader

Hva skal jeg gjøre med fuglen som fløy inn i vinduet vårt?

Hvordan ser fuglen ut: Den har en fin grå farge over hele, på hodet har den svart område rundt øynene og på nebbet, hodet har også et kopper-farget skjær. Stjerten har en gultfarget tupp. Kan holde den med inne i begge hendene mine, veier kanskje 100-300g.

Den fløy rett i vinduet vårt og ramlet 2-4 meter ned i forholdvis dyp snø. Jeg tok den med inn i varmen siden den lå der helt stille. Den gjorde ingen tegn for å forsvare seg, ikke noe piping, biting eller flaksing.

Den bærsjer ganske mye, har bærsjet kanskje 3-4 ganger, avføringen har en anelse rød farge, kan det være blod? Jeg tror ikke det. Har gitt fuglen vann, sørget for at den drakk ved å helle fra hånden og mot nebbet, den drikker ikke av skålen selv enda. Når jeg løfter den opp vil den helst stå med beina på fingerne eller har beina godt støttet til hånden min. Den vil ikke hvile med kroppen sin mot hånden min. Hva kan dette skyldes?

Den virker litt kvikkere nå, men den prøver ikke å fly eller stikke av når jeg lar den stå på fingeren min.

Prøvde å se på vingene, og de ser inntakte ut. Tror jeg:)

Hva kan jeg gjøre? Den ligger nå i en bananboks med tak og gode fine pustehull, har vann og ligger lunt og godt.

mvh
Bjørn Magnus

B.M.O. (08.12.2005)

Dette høres ut som en sidensvans. Normalt veier en sidensvans rundt 65 gram. At avføringen er rød kan i så fall tilskrives rognebær, som er en av favorittrettene om vinteren. Rognebær er også noe du kan fore den med. Fuglen må få sitte i ro i et bur eller en pappkasse 1-2 dager. Kanskje kommer den seg, eller så kan den til slutt dø - det kommer an på hvor kraftig smell den har fått i hodet. Fugler som får hjernerystelse ved flyging mot vindu kan ofte komme seg etter noen timer til 1-2 dager. Sender du et bilde av fuglen, så kan vi også bestemme den med sikkerhet.

Frode Falkenberg og Roar Solheim (08.12.2005)

««første 1 232 - 1 252 av 1 252